Vår historia


För en bättre miljö sedan 1987Här är några milstolpar i Vilokan Groups historia

1987

Vilokan grundas med inriktning på återvinning av lösningsmedel


1990

Vilokan lanserar indunstning i Sverige.


1995

Vilokan skapar den första helt avloppslösa fabriken i Sverige (Volvo Floby).


1998

Breddning av verksamheten: Jonbyte, membranfiltrering, filterpressar.


2008

Över 350 vattenreningsanläggningar har levererats.


2009

Över 1.000 återvinningsanläggningar för lösningsmedel har levererats.


2010

Försäljning sker främst till nordiska länderna men även till USA, Kina, Tyskland,

England, Turkiet, Ryssland, Syrien och Ungern.


2013

Vilokan ADF bildas och får första storordern från Kanada < 10 MSEK


2014

Andra storordern från Kanada > 30 MSEK


2015

Avtal skrivs med Swedavia om glykolåtervinning och vattenrening på

samtliga deras flygplatser i Sverige.


2016

Arom-dekor Kemi AB förvärvas.


2018

Världens modernaste anläggning för avisningsåtervinning invigs på Arlanda.

Vilokan har konstruerat och finansierat anläggningen samt äger och driver den.


2019

Omsättningen passerar 400 MSEK